مسجد علی ابن ابیطالب(ع)تلفن: 9128028490 - 91916334119 - 44054447 - 44080511
ایمیل:
آدرس: صادقیه، آیت اله کاشانی، روبروی شهرداری منطقه5 مسجد امام علی بن ابیطالب، ضلع غربی مسجد، طبقه3