مسجد خدادادتلفن: 09126482370 - 33738669 - 33038545 - 33710385
ایمیل:
آدرس: اتوبان محلاتی، خ مخبر شمالی، مسجد خداداد