مدیرعامل مؤسسه کشوری مهد قرآن: فرایند برگزاری یازدهمین دوره آزمون سراسری «حفظ کل قرآن» آغاز شد

1397-10-30

سید محمود چاوشی مدیرعامل مؤسسه کشوری مهد قرآن از آغاز فرایند ثبت نام حافظان کل عضو مهد قرآن برای شرکت در یازدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه و تدبر «ترنم وحی» خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه کشوری مهد قرآن بر اساس بخشنامه مورخه29/10/1397 به مدیران دفاتر و شعب مهد قرآن در سراسر کشور اعلام شده که یازدهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه و تدبر «ترنم وحی» در سال 1398 به میزبانی شهرهای گلپایگان و خوانسار و با همکاری نماینده مجلس شورای اسلامی و حافظ قرآن آقای مهندس علی بختیار برگزار خواهد شد . لذا از حافظان کل دعوت شده است از بیست و دوم بهمن ماه سال جاری لغایت دهم اسفند با مراجعه به سایت مؤسسه به نشانی www.ayeh.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام خود جهت شرکت در این آزمون اقدام نمایند .
بنا بر این گزارش آزمون کتبی ترجمه و تدبر در مرحله استانی پنجشنبه پنجم اردیبهشت 1398 و آزمون شفاهی حفظ در مورخه پنجم تا هشتم اردیبهشت 1398 با حضور و نظارت مستقیم مدیران مهد قرآن در محل دفاتر استانی یا شهرستانی مهد قرآن سراسر کشور برگزار خواهد شد .
یادآور می شود جلسات اعضای کارگروه های تخصصی دفتر مرکزی مؤسسه مهد قرآن به منظور هماهنگی های آموزشی، ستادی ، پشتیبانی و رسانه ای جهت برگزاری موفق یازدهمین دوره آزمون «ترنم وحی» به فاصله زمانی هر ده روز یکبار تشکیل می شود .
شایان ذکر است طی ده دوره برگزاری آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه و تدبر«ترنم وحی» ویژه حافظان کل از سراسر کشور در سال های 1381 تا 1397 در استانهای تهران ، مرکزی ، یزد، خراسان رضوی، اصفهان (گلپایگان و خوانسار) ، کرمان (رفسنجان – مس سرچشمه) سه هزار قرآن آموز خواهر و برادر در این آزمونها شرکت نموده اند.