مهد قرآن نقدهتلفن: 044-35662721
ایمیل:
آدرس: آذربایجان غربی - نقده – میدان ولیعصر بطرف خیابان شهید باهنر – جنب فروشگاه بزرگ شمس - مهد قرآن