الزهرا(س)تلفن: 09384354422 - 66271003 - 66268638
ایمیل:
آدرس: بلوار خلیج، روبروی هلال احمر، پارک پروین اعتصامی، سرای محله خلیج فارس جنوبی