مسجد علی ابن ابیطالب(ع)تلفن: 44054447
ایمیل:
آدرس: صادقیه، آیت اله کاشانی، روبروی شهرداری منطقه5 مسجد امام علی بن ابیطالب، ضلع غربی مسجد، طبقه3