مسجد امام زمان(عج)تلفن: 66614773 - 09127068625
ایمیل:
آدرس: سی متری جی، خ شهید سادات، خ شهیدرؤیایی، مسجدامام زمان(ع)