شهیده طیبه مهرنامیتلفن: 09124074109
ایمیل:
آدرس: تهرانپارس خ ملکی خ 126 دبیرستان شهید طیبه مهرنامی