مسجد خدادادتلفن:
ایمیل:
آدرس: اتوبان محلاتی، خ مخبر شمالی، مسجد خداداد