امام حسین(ع)تلفن: 22302783 - 09355123305
ایمیل:
آدرس: خیابان 17 شهریور - خیابان صفا - جنب خیابان اقبال مسجد باب الحوائج