مسجد شهداتلفن: 33030801 - 09352257114
ایمیل:
آدرس: اتوبان محلاتی، جنب پل عابرپیاده، مسجد شهدا