منتظرالمهدیتلفن: 09122852558 - 22935393
ایمیل:
آدرس: خ شریعتی، روبروی دولت، زرگنده، امام زاده اسماعیل، مسجد امام حسین (ع)