شهیده بنت الهدیتلفن: 33745394
ایمیل:
آدرس: شهرری - دولت اباد بلوار قدس - گلبرگ شمالی - گلبرگ شرقی دوم پلاک 17