حضرت ام البنین(س)

مسئول کانون : جناب آقای کریم آبادی

تلفن: 9167815361
ایمیل:
آدرس: همدان - منازل سازمانی تیپ 316 زرهی شهید قهرمان - بلوک 16 واحد 2