مهد قرآن بندر گزتلفن: 017-34367860
ایمیل:
آدرس: گلستان – شهرستان بندر گز - خ امام - خ انقلاب 38 - ک دانش 2 - مؤسسه مهد قرآن