مهد قرآن مینودشتتلفن: 017-35220124
ایمیل:
آدرس: گلستان – شهرستان مینودشت - خ ولی عصر روبروی مهدیه