مهد قرآن مهدیشهرتلفن: 023-33627147
ایمیل:
آدرس: سمنان - شهرستان مهدیشهر – خیابان صاحب الزمان – خیابان دارالقرآن