مهد قرآن رفسنجانتلفن: 039-18229015
ایمیل:
آدرس: کرمان – شهرستان رفسنجان - بلوار امام علی - بعد بیمارستان امام علی - جنب اداره بهزیستی