مهد قرآن ساریتلفن: 011-33300752
ایمیل:
آدرس: مازندران - شهرستان ساری – بخش 8 جنب مسجد دهقان زاده