معرفی / تاریخچهاطلاعات تماس:

همراه:9112924056
ثابت:011-54223436
آدرس:مازندران - شهرستان تنکابن - میدان هفت تیر - جنب پل جانبازان - روبروی اداره آبیاری - مهد قرآن 
کدپستی:4681836971