معرفی / تاریخچهاطلاعات تماس:

همراه:9113762483
ثابت:017-35220124
آدرس:گلستان – شهرستان مینودشت - چهار راه برق - ابتدای خیابان بعثت - 
کدپستی:4981712594