معرفی / تاریخچهاطلاعات تماس:

همراه:9131913471
ثابت:039-18229015
آدرس:کرمان – شهرستان رفسنجان - بلوار امام علی - بعد بیمارستان امام علی - جنب اداره بهزیستی
کدپستی:7717933565