خدمات مشاوره ای به جامعه قرآنی کشور

1396-12-06

سلسله درس های خانم دکتر زهرا عاصمی مدیر مهد قرآن شهرستان کاشمر (خراسان رضوی) مشاور خانواده و روانشناس پیرامون مباحث تهدیدات خانواده ها از طریق سایت خبری مؤسسه کشوری مهد قرآن ارائه می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه کشوری مهد قرآن این فایل های صوتی کوتاه 3 تا 5 دقیقه ای از جلسات تخصصی آموزشی خانم دکتر عاصمی پیرامون تهدیدات خانواده ها ، خیانت های زناشویی با سرفصل های تعریف خیانت، مؤلفه ها، نشانه ها و روش های پیگیری و مقابله با این ناهنجاریها در جوامع پیچیده صنعتی انتخاب شده است .
بنا براین گزارش این برنامه ها در راستای ارائه خدمات به خانواده ها به ویژه جامعه قرآنی کشور با هدف رفع مشکلات و مسائل آنان در حوزه رفتاری و شناختی و با احساس آرامش و مودت در خانواده ها بیان شده است.
شایان ذکر است مهد قرآن شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوی از کانون های فعال تحت پوشش مؤسسه کشوری مهد قرآن تحت مدیریت خانم دکتر عاصمی می باشد که از مهر ماه سال 1373 با 40 قرآن پژوه خواهر آموزش جامع قرآن آغاز کرده و طی بیست و سه سال فعالیت بیش از ده هزار قرآن آموز در سنین مختلف تحت آموزش قرار داده است.

مشاهده مباحث مشاوره خانواده