معاون آموزش مؤسسه کشوری مهد قرآن اعلام کرد برگزاری مرحله استانی بخش کتبی آزمون حفظ کل قرآن "ترنم وحی"

1397-02-22

به گزارش روابط عمومی مؤسسه کشوری مهد قرآن محمود کریمی معاون آموزش این مؤسسه از برگزاری مرحله استانی بخش کتبی دهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه و تدبر "ترنم وحی" ویژه حافظان کل قرآن عضو مهد قرآن در روز پنجشنبه 20 اردیبشهت ماه بصورت همزمان در سراسر کشور خبر داد.
بنا بر این گزارش وی افزود در مرحله استانی قریب به 300 حافظ کل قرآن از دفاتر مهد قرآن استانهای آذربایجان شرقی، غربی، اصفهان، تهران، خوزستان، زنجان، فارس ، قم، قزوین، کرمان، گلستان، مرکزی، مازندران، یزد و خراسان رضوی شرکت نمودند .در این آزمون حافظان کل قرآن به 100 سؤال تستی تشریحی پاسخ دادند که تعداد 85 سؤال چهار گزینه ای و 15 سؤال تشریحی می باشد . حدنصاب این آزمون کسب امتیاز 70 از 100 می باشد . معاون آموزش مهد قرآن یادآور شد بخش آزمون شفاهی حفظ کل قرآن دهمین دوره آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه و تدبر "ترنم وحی" توسط داروان از روز شنبه 22 اردیبهشت آغاز می شود .
شایان ذکر است آزمون سراسری حفظ کل قرآن همراه با ترجمه و تدبر "ترنم وحی" ویژه حافظان کل قرآن عضو مهد قرآن از سراسر کشور از رخدادهای بزرگ قرآنی کشور می باشد و طی نه دوره برگزاری در استانهای تهران ، اصفهان، مرکزی، خراسان رضوی، یزد، کرمان، تعداد 1000 قرآن آموز در بخش آقایان و بانوان موفق به دریافت مدرک کشوری حفظ کل قرآن شده اند .